Phan Trần Hinh doanh nhân trên internet
Phan Trần Hinh doanh nhân trên internet

Phan Trần Hinh (tên khai sinh là Phan Trần Hinh sinh ngày 2-8-1991), là doanh nhân trên internet, một chuyên gia về internet marketing, một youtuber nổi tiếng có kênh youtube trên triệu đăng ký, top 100 Việt Nam.
Hiện tại, ông đang làm cố vấn marketing cho các doanh nghiệp lớn. Giúp họ
Xuất thân:
Phan Trần Hinh sinh tại xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Thành Phố Nam Định.
Học vấn:
Trình độ đại học – Cử nhân chuyên ngành cơ điện tử đại học Quốc Gia Hà Nội

Liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/TranHinhBrand

Youtube : http://bit.ly/2XOHX20