Phan trần Hinh youtuber triệu subs

Giới thiệu về Phan Trần Hinh YouTube Marketing

Chào bạn tôi là hinh, tôi là một chuyên gia về youtube marketing. Trong ngày thường tôi là người vui vẻ, hài hước, dễ gần và năng động.

Phan Trần Hinh một youtube marketing triệu subscirbe

Trong công việc, tôi giúp khách hàng của tôi. Những người có mong muốn xây dựng một kênh youtube riêng để bán hàng hoặc nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình. Hoặc những người muốn xây dựng một team về marketing youtube… Tôi sẽ giúp khách hàng của tôi phát triển kênh và tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng tiềm năng.